Naši izdelki skrbijo za rane že več generacij. Upamo, da bo tako tudi v generacijah, ki prihajajo. Vendar pa se povsem zavedamo naraščajočega števila okoljskih in družbenih izzivov, s katerimi se sooča današnji svet. Vsi mi, predvsem pa globalne družbe, imamo dolžnost, da svojim otrokom in vnukom zagotovimo prihodnost, v kateri bodo lahko živeli. Pri znamki Hansaplast smo odločeni, da bomo prispevali svoj delež. Skrbimo za vas. Današnji planet je jutrišnja prihodnost. 

Sklenili smo močno zavezo trajnostnosti in si vselej prizadevamo storiti še več. V tem članku bomo predstavili našo zavezo trajnostnosti – osvetlili bomo izboljšave, ki smo jih naredili doslej, in ambiciozne cilje, ki smo jih odločeni doseči v prihodnje.

Kaj pomeni trajnostnost za znamko Hansaplast?

Naša predanost smiselnemu delovanju za spodbujanje trajnostnosti je zasidrana v načelih, ki nas vodijo. Trajnostni program CARE BEYOND SKIN našega matičnega podjetja Beiersdorfa se ravna po ciljih trajnostnega razvoja ZN in desetih načelih globalnega dogovora Združenih narodov. Osredotočamo se na okolje, potrošnike in družbo ter nenehno preizkušamo načine, da bi naredili svoje izdelke bolj trajnostne. 

Razvoj in inovacije nam v zadnjem času omogočajo radikalne spremembe s pomembnim vplivom na okolje. Čeprav so nekatere korporativne trajnostne pobude ozko usmerjene v okoljske probleme, si naš trajnostni program prizadeva tudi za spodbujanje družbeno trajnostnih praks. Neutrudno se zavzemamo za to, da so naši zaposleni vzdolž celotne vrednostne verige spoštovani, cenjeni in imajo pravice, ki si jih zaslužijo. Poleg tega smo predani spodbujanju vključujoče družbe, v kateri ima vsakdo svoje mesto.

Slika plantaže palm
Trajnostna raba zemljišč je eno izmed sedmih področij, v katera usmerjamo svoja prizadevanja pri zaščiti okolja.
Nazaj na vrh

Smiselno delovanje, da bi bili naši izdelki in embalaža bolj trajnostni

Pri znamki Hansaplast smo že odločno zakorakali proti bolj trajnostnim izdelkom, embalaži in delovanju. Kljub temu pa se zavedamo, da je pred nami še dolga pot: nujno so potrebni nadaljnji ukrepi. V nadaljevanju je povzetek naših dosedanjih dosežkov, naših zavez za leta, ki so pred nami, in naših ciljev za prihodnost.

Kot del podjetja Beiersdorf smo med leti 2012 do 2019 ...

 • zmanjšali emisije CO2, povezane z energijo v proizvodnji izdelkov, za 41 %,
 • dosegli vsaj 55 % prodaje z izdelki, ki imajo izboljšan vpliv na okolje, in
 • prešli na 100-odstotni delež električne energije iz obnovljivih virov.
Potok teče skozi plantažo palm
Pri znamki Hansaplast si prizadevamo ustvariti bolj trajnostno prihodnost – za okolje, družbo in naše potrošnike.

Pri znamki Hansaplast naše nove, lažje zložljive škatlice vsako leto prihranijo 106 ton papirja – to je toliko, kot tehta 18 odraslih afriških slonov – in so zasnovane za maksimalno okoljsko združljivost. Poleg tega se naš papir in karton v celoti ponašata s certifikatom FSC. 
Iz svojih zaščitnih folij smo tudi odstranili plastiko – s to spremembo prihranimo 83 ton plastike letno. Ta številka ustreza neprekinjenemu traku obližev, ki 13,5-krat obkroži Zemljo.

Na temelju dosedanjega napredka smo za naslednjih nekaj let sprejeli pomembne zaveze, ki podpirajo koncept krožnega gospodarstva.

 • Naše matično podjetje Beiersdorf namerava do leta 2025 v svoji plastični embalaži uporabljati minimalno 30 % reciklirane plastike. Hansaplast bo prispeval svoj delež k uvedbi te spremembe.
 • Vsa embalaža naših izdelkov bo do leta 2025 omogočala ponovno polnjenje, ponovno uporabo ali reciklažo.
 • Prav tako si bomo prizadevali zagotoviti, da bodo naši izdelki do leta 2025 brez materialov živalskega izvora (ADM), mikroplastike, mineralnega olja, Kerometa, Colana in fluoroogljikov.

Čeprav obstaja nujna potreba po takojšnjih oprijemljivih ukrepih, pa okoljski problemi, s katerimi se soočamo, ne bodo izginili čez noč. Za to bodo potrebna desetletja naporov in dolgoročna vizija za prihodnost. Dolgoročno smo se zavezali, da bomo:

 • za 30 % zmanjšali emisije v vrednostni verigi,
 • za 30 % zmanjšali količino odpadkov pri svoji dejavnosti in
 • za 50 % zmanjšali uporabo deviške plastike na osnovi fosilnih goriv.

Pri Hansaplastu se zavedamo obsega izzivov, pred katere smo postavljeni, in sprejemamo odgovornost do ljudi in planeta. Iz tega razloga in zaradi interesa prihodnjih generacij smo si postavili tako ambiciozne zaveze.

Nazaj na vrh

Trajnostni program CARE BEYOND SKIN

Hansaplast je del podjetja Beiersdorf, globalnega podjetja za nego kože z globalnim pristopom k trajnostnosti. Posledica tega je, da je trajnostnost globoko zakoreninjena v našo korporativno kulturo in je ključni element naših procesov odločanja – in od leta 2020 tudi sestavni del Beiersdorfove korporativne strategije, imenovane C.A.R.E.+.

Beiersdorfov novi trajnostni program CARE BEYOND SKIN se osredotoča na tri tematska področja: okolje, družbo in potrošnike. Določili smo sedem fokusnih polj znotraj teh področij, v katera bomo usmerili svoje napore. To so:

Okolje

 • Za podnebno pozitivno prihodnost
 • Za popolno krožno gospodarstvo
 • Za trajnostno rabo zemljišč
 • Za obnovljiva vodna okolja

Družba

 • Za zaposlene vzdolž naše celotne vrednostne verige
 • Za vključujočo družbo

Potrošnik

 •  Za zdravje in dobro počutje potrošnika

Ta tematska področja in fokusna polja bomo v prihodnjih letih razvili, da bomo določili cilje, ki bodo oblikovali naša pričakovanja in nam pomagali meriti naš napredek. Bolj kot kdaj koli prej smo zavzeti in odločeni ukrepati glede te ključne teme in kot podjetje prispevati k pozitivnim spremembam v svetovnem obsegu.

 

 

Nazaj na vrh